ارسال درخواست های مردمی

پیگیری درخواست های مردمی

سخن روز

ربیع الاولی دیگر آمده است ؛ زمان حضور «محمد » در هستی ... «محمد»ی که نماد و نشان راستینی است از عشق ورزی نسبت به پروردگار ، خُلق عظیم ، سخت‌گیری بر نفس و شفقت بر خلق ، گشاده‌رویی و پذیرش دیگری ، رعایت حقوق انسانی، پاس داشتن حرمت زنان و کودکان، تواضع و خشوع و بردباری، عدم بهره‌برداری فردی از قدرت، دلسوزی واقعی برای مردمان... و خلاصه هر آنچه که نیکوست...
چه تفاوت دارد که «محمد»، دوازدهم ربیع آمده باشد یا هفدهمش... مهم آن است که «محمد»ی شویم و به او تشبه جوییم و نهایت سعیمان آن باشد که چون او باشیم...
تولدِ بزرگْ پیامبر رحمت و آغاز هفته‌ی وحدت بر همه ی مسلمانان جهان و هر آنکس که دل در گروی «محمد» و آموزه‌هایش دارد، گرامی باد...